Επικοινωνία

Dr. Κοντακιώτης Θεόδωρος
Ιατρός Πνευμονολόγος
Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολογίας ΑΠΘ
Υπεύθυνος βρογχοσκοπικού τμήματος Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου»

EUROMEDICA ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
Βιζύης - Βύζαντος 1, 4ος όροφος - Γραφείο 17
54636 Θεσσαλονίκη
Κιν.: 6938 720632
e-mail: kontak@auth.gr, info@drkontakiotis.gr

Ωράριο: κατόπιν ραντεβού
image-135886-divider.png?1421324383514

Φόρμα επικοινωνίας