Σπιρομέτρηση

Είναι μία απλή αλλά βασική εξέταση, στα πλαίσια ελέγχου της αναπνευστικής λειτουργίας. Είναι πολύτιμη τόσο στη διάγνωση όσο και στην παρακολούθηση διαφόρων παθήσεων των πνευμόνων.

Πώς γίνεται
 1. Πάρτε μία ανάσα όσο πιο βαθιά μπορείτε και εφαρμόστε σφιχτά τα χείλη σας γύρω από το επιστόμιο.
 2. Φυσήξτε όσο πιο δυνατά και απότομα μπορείτε, μέχρι να αδειάσει τελείως ο πνεύμονάς σας. Να βάλετε τα δυνατά σας. 
 3. Συνεχίστε να εκπνέετε μέχρι να αδειάσει ο πνεύμονάς σας και ο εξεταστής να σας πει να σταματήσετε (τουλάχιστον για 6 δευτερόλεπτα).

Η συσκευή καταγράφει διάφορες παραμέτρους της ροής του αέρα και των πνευμονικών όγκων, όπως:
 1. Τον όγκο αέρα που εκπνέεται βίαια το πρώτο δευτερόλεπτο (FEV1) 
 2. Τον ολικό βίαια εκπνεόμενο όγκο (FVC) 
 3. Τη σχέση μεταξύ τους (FEV1/FVC) 
 4. Τη μέγιστη ροή του αέρα που μπορεί βιαίως να εκπνέεται έπειτα από βαθιά εισπνοή (PEF) 
 5. Τη μέγιστη μεσοεκπνευστική ροή, δηλαδή τον όγκο του αέρα που περιέχεται μεταξύ του 25% και του 75% της ζωτικής χωρητικότητας, διά του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος. (MMEF25-75%)
 6. Το μέγιστο εκούσιο αερισμό (MVV), δηλαδή το μέγιστο όγκο αέρα που μπορεί να εισπνέεται και να εκπνέεται σε 1 λεπτό.

Οι φυσιολογικές τιμές ποικίλλουν και εξαρτώνται από την ηλικία του ατόμου και τη σωματική του διάπλαση. Με τον προσδιορισμό των παραμέτρων που αναφέρθηκαν, είναι δυνατό να διαγνωσθεί το είδος της πνευμονοπάθειας, η βαρύτητά της και να παρακολουθείται η ανταπόκριση στη θεραπεία που εφαρμόζεται.

Η σπιρομέτρηση συμβάλλει  
 •  Στη διάγνωση των παθήσεων του αναπνευστικού συστήματος
 1. άσθμα
 2. χρόνια βρογχίτις
 3. πνευμονική ίνωση
 4. παθήσεις θωρακικού τοιχώματος 
 και  στην εκτίμηση της βαρύτητας αυτών 
 • Στην εκτίμηση της προσβολής του αναπνευστικού συστήματος από παθήσεις άλλων συστημάτων 
 • Στη παρακολούθηση της εξέλιξης αναπνευστικών παθήσεων με την πάροδο του χρόνου 
 • Στη διαφορική διάγνωση της αναπνευστικής αιτιολογίας δύσπνοιας από την καρδιακής αιτιολογίας δύσπνοια
H εξέταση της σπιρομέτρησης είναι εύκολη, φθηνή, αναίμακτη και σύντομη. Γίνεται από ιατρούς και νοσηλευτές και δεν προϋποθέτει δυσκολία στην πραγματοποίησή της. 

Μετά το 6ο έτος ηλικίας, μπορούμε να έχουμε αξιόπιστες σπιρομετρήσεις. 
Η μόνη πραγματική αντένδειξη μη πραγματοποίησης της εξέτασης είναι η ίδια η άρνηση του εξεταζομένου. Φυσικά, είναι απαραίτητη η απόλυτη συνεργασία του ασθενή. 

Πρέπει να τονισθεί πως μεγάλο μέρος του πληθυσμού θα ωφεληθεί από τη συχνότερη πραγματοποίηση σπιρομετρήσεων, με τελικό αποτέλεσμα τη μείωση της νοσηρότητας των παθήσεων του αναπνευστικού συστήματος

Υπάρχουν αρκετοί ισότοποι στο internet, για να μάθετε τις φυσιολογικές τιμές της σπιρομέτρησής σας