Βιογραφικό

image-135882-bio_photo.jpg?1421320852220
Ονοματεπώνυμο    ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  του Νικολάου,
​ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Διεύθυνση Περικλέους Κάβδα 13, Ν.751 
Πανόραμα Θεσσαλονίκη 
GR 55236
τηλ. 2310345783
Email   kontak@auth.gr
Ημερομηνία Γέννησης    27-7-1955
Τόπος Γέννησης    Καλλιθέα Αττικής
Οικογενειακή κατάσταση    Παντρεμένος με την πνευμονολόγο
Dr. Δέσποινα Σ. Παπακώστα
(Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΑΠΘ)
3 παιδιά, 2 κορίτσια (20 και 30 ετών) και ένα αγόρι 23 ετών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


1973    Απολυτήριο από το Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου ΑΘΗΝΑ και άμεση εισαγωγή μου μετά από Πανελλήνιες εξετάσεις στην Ιατρική σχολή του Α.Π.Θ.

1979    Πτυχίο Ιατρικής Α.Π.Θ.

1987    Τίτλος ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας 

1988    Πτυχίο Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. (Βαθμός 8)

1988    Full Registration In General Medical Council– London, UK 
            No 3211557  

1990    Διδακτορική διατριβή στο Α.Π.Θ. 

  «Περιφερικές Νευροπάθειες σε ασθενείς με Χ.Α.Π.»

  Βαθμός άρισταΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ


Γεννήθηκα στην Καλλιθέα  το 1955 και κατοικώ στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. 


1974    Αποφοίτησα με “Λίαν Καλώς” από το Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου Αθηνών το 1972.
            Εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ μετά από εισιτήριες εξετάσεις 

1979    Πτυχίο της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ με “Λίαν καλώς” (8). 1987    Τίτλος ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας 

1988    Πτυχίο Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. (Βαθμός 8, πιστ. 3)

1988    Full Registration In General Medical Council

            No 3211557

1990    Διδακτορική διατριβή στο Α.Π.Θ. Αποδεκτή με άριστα 

  «Περιφερικές Νευροπάθειες σε ασθενείς με Χ.Α.Π.»

  Βαθμός άριστα 


ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ    


21-6-1988 έως 31-7-1988      Wythenshawe Hosp Manchester (έμμισθος Senior Ηouse officer)

1-8-1988 έως 31-10-1988    Rotherham Dist Hosp (έμμισθος Clinical Assistant) 

1-11-88 έως 29-6-1989    Royal Hallamshire Hosp Sheffield (Research Registrar)


ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ


2-11-81 έως 8-6-82    Έφεδρος αξιωματικός Υγειονομικού 424 Γ.Σ.Ν. Θεσσαλονίκη

7-7-1982 έως 9-12-1982    Αγροτικό Ιατρείο Μητρουσίου Σερρών

10-12-1982 έως 9-12-1986    Ειδικευόμενος στην Πνευμονολογία στο Γ.Π.Ν.  «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

20-2-1987 έως 17-1-1988    Αγρ. Ιατρείο Ν. Μαλγάρων Θεσσαλονίκης

18-01-1988 έως 31-07-1988    Ι.Κ.Α. Άνω Ηλιούπολης

1-9-1989 έως 23-11-1994    Επιμελητής Β΄ στο Βρογχοσκοπικό Γ.Π.Ν.  «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» (πιστ. 5).

23-11-1994 έως 03-06-1997    Επιμελητής Β΄ στη ΜΑΑ  Γ.Π.Ν.  «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ». Απόσπαση στη ΜΑΑ
(με απόφαση του ΔΣ (Νο 555) αριθ. πρωτ 2337 (23-11-1994).

04-06-1997 έως 31-01-2001     Επιμελητής Α΄ στο Βρογχοσκοπικό  και την Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική κλινική    

    Γ.Π.Ν.  «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» (κρίση ΣΚΕΙΟΠΝΥ, αριθ. εφημερίδας Κυβέρνησης  74 (16-05-1997)

31-01-2000 έως σήμερα    Υπεύθυνος Μονάδας Βρογχοσκοπήσεων

    του Γ.Π.Ν.  «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

    αριθ. πρωτ. 210/30.1.2001 απόφαση του Δ.Σ.

    του Γ.Π.Ν.  «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

9/10/2002 έως 14/4/2008    Λέκτορας Παθολογίας Α.Π.Θ. με αντικείμενο την Πνευμονολογία

14/4/2008 έως 30/05/2013    Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ. με αντικείμενο την Πνευμονολογία (38717(13/3/2008) Πρυτανική πράξη (ΦΕΚ 212/11-4-08 τΓ)

30/05/2013 εκλέχθηκα Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολογίας. Διορίστηκα με την υπ. Αριθμ. 326 19//8-1-2014 πρυτανική πράξη (ΦΕΚ 134/5-2-2014 τα Γ΄) σε οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του μόνιμου αναπληρωτή καθηγητή στον τομέα Παθολογίας με γνωστικό αντικείμενο την Πνευμονολογία.  


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ερευνητικά αντικείμενα


1. Βρογχοσκόπηση    

α.Επιδημιολογία καρκίνου πνεύμονα 

β.Διαγνωστική ισχύς μεθόδων λήψης ιστολογικών και κυτταρολογικών δειγμάτων

γ.  Διάγνωση περιφερικών βλαβών υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο

δ.  BAL και διάμεσα νοσήματα

ε. Παιδιατρική βρογχοσκόπηση 

στ. Βρογχοσκόπηση στη ΜΑΑ

ζ. Επεμβατική βρογχοσκόπηση

η. Θωρακοσκόπηση

από 1/1/2011

            

2. Καρκίνος Πνεύμονα    

α.  Χημειοθεραπεία

β.  Καμπύλες επιβίωσης

γ.  Υποδοχείς όγκου


3.    Αναπνευστική λειτουργία    

α. Πειραματικό εργαστήριο (στην Αγγλία)

4.    Αντιοξειδωτικά και πνεύμονας 

5.    Εργαστήριο ύπνου 

Από 1/08/2010 υπεύθυνος εργαστηρίου ύπνου στην Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ

6.    Mεταμοσχεύσεις πνευμόνων

7.    Περιφερικές νευροπάθειες σε ΧΑΠ (διατριβή)

8.    ΧΑΠ - άσθμα

9.    Παθήσεις υπεζωκότα

10.    Κάπνισμα

11.    Στατιστικές και επιδημιολογικές μελέτες με χρήση υπολογιστών

Predictive Analysis Software  (PASW, SPSS 21), Statistica, Microstat, Stat-Pad (στατιστικά). Excel, Word, PowerPoint, Access, Filemaker (κειμενογράφηση - αρχειοθέτηση). Photoshop, CorelDraw (Επεξεργασία εικόνας – διαγραμμάτων - σχεδίων, Posters, slides)EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΡΓΟ


1.    ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ 

Στο τμήμα καταγράφονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή αναλυτικά το χρόνο κατά μέσο όρο 2000 βρογχοσκοπήσεις σε πρόγραμμα filemakerpro 7, αναδρομικά από το 1985 έως το 1999, οπότε και άρχισε η συστηματική καταγραφή, που συνεχίζεται και μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα να έχουν καταγραφεί και αναλυθεί συστηματικά 68.723 εξετάσεις - 17,513  ιστολογικά αποδεδειγμένες θετικές για καρκίνο του πνεύμονα 

I.    Διαγνωστική βρογχοσκόπηση (700 περίπου εξετάσεις το χρόνο, για 30 χρόνια)

II.     Κατευθυνόμενη (ακτινοσκοπικά) βρογχοσκόπηση (100 περίπου εξετάσεις το χρόνο για 16 χρόνια)

III.    Διασωλήνωση με βρογχοσκόπιο (έλεγχος βατότητας αεραγωγών, θέση τραχειοσωλήνα, βρογχική τουαλέτα (100 εξετάσεις το χρόνο για 25 χρόνια)

IV.    Θωρακοσκόπηση (medical thoracoscopy)

V.    Επεμβατική βρογχοσκόπηση (50 περίπου εξετάσεις το χρόνο για 10 χρόνια)

    ηλεκτροκαυτηρίαση, argon - plasma - coagulation

    φωτοδυναμική θεραπεία 

    τοποθέτηση stent

    διάταση με μπαλόνι

    κρυοθεραπεία (άρχισε από 1/11/2008)


ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 


1.    Είμαι υπεύθυνος της Μονάδας Βρογχοσκοπήσεων του Γ.Π.Ν. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» αριθ. πρωτ. 210/30.1.2001 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Π.Ν. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ». Οργάνωσα το τμήμα της επεμβατικής βρογχοσκόπησης, που περιλαμβάνει 

  • ηλεκτροκαυτηρίαση, 
  • argon plasma coagulation
  • φωτοδυναμική θεραπεία 
  • τοποθέτηση stent
  • διάταση με μπαλόνι
  • κρυοθεραπεία (άρχισε από 1/11/2008)

και συνέβαλα στην λειτουργία του τμήματος κατευθυνόμενης βρογχοσκόπησης2.    Συνέβαλα σημαντικά στην οργάνωση και λειτουργία της Μονάδας έρευνας της αναπνευστικής λειτουργίας στον ύπνο, όπου καθημερινά γίνονται 2-3 εξετάσεις, και περιλαμβάνει:  

  • Εξωτερικό Ιατρείο, έρευνα παραγόντων υπνηλίας και πιθανότητας συνδρόμου απνοιών στον ύπνο.
  • Εργαστήριο, όπου γίνεται  πολυκαταγραφική μελέτη αναπνευστικής λειτουργίας σε συνάρτηση με τη σταδιοποίηση του ύπνου (ήδη γίνονται 10-15 μελέτες την εβδομάδα).

3.    Οργάνωσα το τμήμα Θωρακοσκόπησης, στο όποιο ήδη εκτελούνται 1-2  θωρακοσκοπήσεις την εβδομάδα

4.    Συμμετείχα στη μηχανοργάνωση του βρογχοσκοπικού τμήματος και ξεκίνησα τη  μηχανοργάνωση της Πνευμονολογικής Κλινικής του ΑΠΘ.